Zespół

Justyna Bacławska - kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO, koordynator merytoryczny, pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym

Anna Cimochowska - pedagog, arteterapeuta. Certyfikowany animator Polskiego Stowarzyszenia Pegagogów i Animatorów KLANZA.  Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.:Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st.I,  Treningu Zastępowania Agresji, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych.

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy i arteterapeuty.

Agnieszka Dubieniecka - pedagog, socjoterapeuta. Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.:Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st.I,  Treningu Zastępowania Agresji, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne st. I, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych.

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy i socjoterapeuty.

Kamil Koszałkowski - pedagog, ukończył Studia Podyplomowe z zakresu resocjalizacji, profilaktyk uzależnień, trener Treningu Zastępowania Agresji, edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny, ukończył szkolenie: „Dialog motywujący"  „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”.

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO zajmuje się pracą indywidualną i grupową z dziećmi i młodzieżą oraz konsultacjami rodzicielskimi.

Bartosz Wiszniewski - psycholog, absolwent Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku. Ukończył szkolenie  „Terapia poznawczo – behawioralna dzieci i młodzieży”.  W przeszłości aktywnie wspierał działania białostockich organizacji pomocowych jako wolontariusz. Interesuje się naukami humanistycznymi oraz sztuką. Uwielbiam dobrą książkę, spotkania ze znajomymi oraz sport który pozwala mi się zrelaksować.

W Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO pełni rolę wychowawcy oraz prowadzi zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe.