Zespół

Justyna Bacławska - kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO, koordynator merytoryczny, pedagog, certyfikowany specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym

Agnieszka Dubieniecka - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie-kierunek Socjoterapia. Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.:Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st.I,  Treningu Zastępowania Agresji, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne st. I, Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Posiada 6 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych.

Od 2012 r. pracuje w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO PSPiA KLANZA Oddział Białostocki. Od 2014 roku pełni rolę wychowawcy i socjoterapeuty.

Anna Cimochowska - absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku, kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, animacji kultury z arteterapią i pedagogiki resocjalizacyjnej. Certyfikowany animator Polskiego Stowarzyszenia Pegagogów i Animatorów KLANZA.  Uczestniczyła w kursach doszkalających m.in.:Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie st.I,  Treningu Zastępowania Agresji,Przygotowanie małoletnich świadków ich rodziców/opiekunów do przesłuchania w procedurach karnych. Posiada 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w wieku 6-18 lat z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, z trudnościami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach rówieśniczych.

Od 2014 r. pracuje w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO PSPiA KLANZA Oddział Białostocki, pełni rolę wychowawcy i arteterapeuty.