Oferta

Dzieci i młodzież w ramach zajęć mogą korzystać z:

 • socjoterapii

 • reedukacji

 • zajęć profilaktycznych

 • zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy, arteterapii oraz Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • zajęć korekcyjno-edukacyjnych

 • zajęć z wykorzystaniem metod Treningu Zastępowania Agresji, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Pewności Siebie

 • zajęć rozwijających zainteresowania

 • organizacji czasu wolnego w okresie wolnym od szkoły

Rodzice/ opiekunowie prawni w ramach współpracy mogą korzystać z:

 • grupowych zajęć w ramach Akademii Rodzica

 • konsultacji indywidualnych z wychowawcami placówki

 • zajęć wspólnych z dziećmi

 • wsparcia w postaci pomocy żywnościowej i rzeczowej