Kontakt

CENTRUM OCHRONY DZIECKA I RODZINY
PSPiA KLANZA ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

Rejestracja klientów:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Praca terapeutyczna:
poniedziałek-piątek 8.00-19.00

ul. Gen. F. Kleeberga 8, 15-691Białystok

tel./fax: 85 652 54 94, 690 955 000

e-mail: codir@op.pl, biuro@codir.bialystok.pl 

Mapa dojazdu - tutaj.
z dlaeka wejście