Polecamy

Polecamy ...

Klienci

Informacje dla Klientów ...

Profesjonaliści

Informacje dla Profesjonalistów...

Jesienią 2018r. otwieramy

Centrum Pomocy Dzieciom

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) powstaje dla dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie, dla tych będących w ostrym kryzysie, przejawiających zachowania samobójcze, dla dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

Dowiedz się więcej...


 

WSPIERAJĄ NAS:

cescompobrane

prestige (2)mbankprimacol

  • Placówka posiada Certyfikat Chronimy Dzieci

 

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki jest placówką zajmującą się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • rodziny w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu,
  • rodziny uwikłane w przemoc,
  • dzieci krzywdzone,
  • dzieci i młodzież z zagrożeniem zdrowia psychicznego,
  • rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,
  • dzieci i młodzież w kryzysie
  • profesjonaliści na co dzień pracujący w obszarze wsparcia i pomocy rodzinie

Oferta pomocowa

Zasady korzystania z usług pomocowych w naszym Ośrodku


Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Korzystanie z pomocy psychologicznej/terapeutycznej przez dzieci i młodzież wymaga zaangażowania i towarzyszenia ze strony ich najbliższych. Treści poruszane na sesjach terapeutycznych mogą być dla nich trudne, poruszające i angażujące emocjonalnie.

W związku z tym, ważne jest aby po sesji terapeutycznej dziecka otrzymało ono Wasze wsparcie i troskę. Z pewnością pomocne są ciepłe słowa, czułe gesty i szeroko rozumiana życzliwość. Niektóre
z dzieci nie chcą rozmawiać jeszcze długo po sesji – pozwólmy im na to, jednocześnie zapewniając je o swojej gotowości do rozmowy.

Jeśli coś Was niepokoi w związku z funkcjonowaniem dziecka w terapii zawsze możecie umówić się na konsultację z terapeutą dziecka i zgłosić swoje niepokoje.

Efekty pracy terapeutycznej wymagają czasu i są uzależnione od wielu czynników. Z pewnością jednym z nich jest wsparcie dziecka w terapii przez wszystkie ważne dla dziecka osoby – rodziców, dziadków, czy nauczycieli.

 

 

 
CENTRUM OCHRONY DZIECKA I RODZINY
PSPiA KLANZA ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
Gen. Kleeberga 8, 15-691Białystok