Polecamy

Polecamy ...

Klienci

Informacje dla Klientów ...

Profesjonaliści

Informacje dla Profesjonalistów...

Projekty zdjęć (2)

  • Placówka posiada Certyfikat Chronimy Dzieci

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki jest placówką zajmującą się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.

Naszą ofertę kierujemy do:

  • rodziny w sytuacji szeroko rozumianego kryzysu,
  • rodziny uwikłane w przemoc,
  • dzieci krzywdzone,
  • dzieci i młodzież z zagrożeniem zdrowia psychicznego,
  • rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym,
  • dzieci i młodzież w kryzysie
  • profesjonaliści na co dzień pracujący w obszarze wsparcia i pomocy rodzinie

Oferta pomocowa

Zasady korzystania z usług pomocowych w naszym Ośrodku


Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Korzystanie z pomocy psychologicznej/terapeutycznej przez dzieci i młodzież wymaga zaangażowania i towarzyszenia ze strony ich najbliższych. Treści poruszane na sesjach terapeutycznych mogą być dla nich trudne, poruszające i angażujące emocjonalnie.

W związku z tym, ważne jest aby po sesji terapeutycznej dziecka otrzymało ono Wasze wsparcie i troskę. Z pewnością pomocne są ciepłe słowa, czułe gesty i szeroko rozumiana życzliwość. Niektóre
z dzieci nie chcą rozmawiać jeszcze długo po sesji – pozwólmy im na to, jednocześnie zapewniając je o swojej gotowości do rozmowy.

Jeśli coś Was niepokoi w związku z funkcjonowaniem dziecka w terapii zawsze możecie umówić się na konsultację z terapeutą dziecka i zgłosić swoje niepokoje.

Efekty pracy terapeutycznej wymagają czasu i są uzależnione od wielu czynników. Z pewnością jednym z nich jest wsparcie dziecka w terapii przez wszystkie ważne dla dziecka osoby – rodziców, dziadków, czy nauczycieli.

 

 

 
CENTRUM OCHRONY DZIECKA I RODZINY
PSPiA KLANZA ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
Gen. Kleeberga 8, 15-691Białystok