Polecamy

Polecamy ...

Klienci

Informacje dla Klientów ...

Profesjonaliści

Informacje dla Profesjonalistów...
  • Rejestracja odbywa się w godzinach:
    poniedziałek-piątek 8.00-16.00

  • tel./fax: 85 652 54 94

  • Praca terapeutyczna:
    poniedziałek-piątek 8.00-19.00

  • Aktualności

 ⇒⇒Nabór do grup - wrzesień 2016r⇐⇐

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Oddział Białostocki
jest placówką zajmującą się kompleksową pomocą dzieciom i młodzieży, ich rodzicom i opiekunom uwikłanym w przemoc, jak również będącym w kryzysie i wymagającym wzmożonego wsparcia terapeutycznego.

Więcej

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego KLANZOWISKO

Oferta w ramach placówki: prowadzenie zajęć  edukacyjno - rozwojowych, np. realizacja programu profilaktyki zachowań ryzykownych, organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, grupy socjoterapeutyczne w trzech grupach wiekowych, praca środowiskowa na rzecz podopiecznych wychowanków, odrabianie lekcji z dziećmi i młodzieżą, dożywianie dzieci i młodzieży.

Więcej
  • Placówka posiada Certyfikat Chronimy Dzieci

CENTRUM OCHRONY DZIECKA I RODZINY
PSPiA KLANZA ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI
Gajowa 79, 15-794 Białystok